Pelisäännöt

Opiskelua koskevat pelisäännöt

Ilmoittautuminen opetukseen

 • Oppilaiden ilmoittautuminen jatkuu automaattisesti seuraavalle lukukaudelle.
 • Uusien oppilaiden ilmoittautuminen on sitova,  kun se on vahvistettu Musaamon toimistosta. Mikäli oppilas vahvistuksen jälkeen peruu ilmoittautumisensa, peritään 50€ peruutusmaksu.
 • Yksilö-, pari- ja pienryhmäopetuksen tuntiajat sovitaan oppilaan (huoltajan) kanssa juuri ennen opetuksen alkua.
 • Jos opinnot lopetetaan kesken lukukauden, kuluvan lukukauden maksut peritään kokonaisuudessaan.
 • Musaamolla on oikeus perua kurssi, jos minimiosallistujamäärä ei täyty.
 

Oppilaspaikan irtisanominen

Oppilaiden ilmoittautuminen on voimassa, kunnes opetuspaikka perutaan. Lopettamisilmoitus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen info@musaamo.fi määräaikaan mennessä:

 1. Seuraavan syyslukukauden opiskelupaikan voi perua 31.5. mennessä.
 2.  Seuraavan kevätlukukauden paikan voi perua 30.11. mennessä.
 •  Jos peruutus tapahtuu määräajan jälkeen, peritään 50€ peruutusmaksu.

Maksut

 • Lukuvuoden maksut laskutetaan neljässä erässä:  elo-, loka-, tammi- ja maaliskuussa.
 • Jos opinnot aloitetaan kesken lukukauden, laskutetaan vain jäljellä olevat tunnit.
 • Laskut toimitetaan sähköpostitse. Yhteystietojen muutoksista tulee ilmoittaa Musaamon toimistoon viipymättä.
 • Mikäli maksusuoritus viivästyy yli neljä viikkoa, opetus keskeytetään siksi kunnes maksu on suoritettu. Keskeytystä ei korvata oppilaalle. Maksujen viivästyessä tätä pidempään Musaamo voi irtisanoa oppilaspaikan myös kesken lukukauden.
 • Tarkistamme uusien asiakkaiden maksuhäiriömerkinnät.

Poissaolot

 • Opetukseen ei saa osallistua kipeänä. Opettajilla on velvollisuus lähettää oppilas kotiin, jos tämä ei opettajan arvion mukaan ole sellaisessa kunnossa että voi osallistua opetukseen.
 
 • Oppilaasta johtuvia poissaoloja ei korvata. Opettajilla on tietyt opetusaikansa ja tiukat lukujärjestykset, jonka vuoksi on mahdotonta antaa tunteja takaisin muulloin. Tämä sääntö koskee myös yksittäin sovittavia tunteja, sen jälkeen kun aika on lyöty lukkoon opettajan kanssa. Tämä käytäntö on voimassa yleisesti musiikkioppilaitoksissa.
 1. Mikäli oppilas ei pysty osallistumaan lähiopetukseen, hän on oikeutettu etätuntiin oman soitto-/laulutuntinsa aikana. Etätuntitoive on ilmoitettava omaa tuntia edeltävänä päivänä omalle opettajalle. 
 2. Oppilaan ollessa estynyt tulemaan tunnille, voi hänen ”sijaisekseen” tulla esimerkiksi kaveri tai perheenjäsen. Pyydämme ilmoittamaan poikkeuksesta etukäteen opettajalle.

 

Myös opettajalla on oikeus pitää tunnit etänä, mikäli hän ei ole lähityökuntoinen. Opettaja ilmoittaa etätunnista oppilaille viimeistään klo 12.00 mennessä soitto/laulutuntipäivänä. Mikäli opettajan poissaolo jatkuu pidempään, hänelle hankitaan sijainen, että tunnit saadaan toteutettua lähitunteina.

Mikäli oppilas ei pysty osallistumaan myöskään etäopetukseen, on tunnille mahdollista lähettää sijainen, esim. ystävä tai perheenjäsen. Huom! Etenkin nuorempien aloittelijoiden huoltajat voivat tulla oppilaan sijaan ”miten pystyn tukemaan lapseni musiikkiharrastusta” – tunnille. Tällaisesta tunnista on suurta hyötyä oppilaalle, vaikka hän ei itse juuri sillä kerralla pääsekään tunnille.

 • Opettajan poissaollessa tunnin pitää sijainen tai opettaja korvaa tunnin erikseen ilmoitettavana aikana. Korvaustunteja voidaan järjestää myös esimerkiksi viikonloppuisin tai lukukauden päätteeksi.
 • Jos oppilas myöhästyy tunniltaan 15 minuuttia tai enemmän, tunti katsotaan peruutetuksi.

 

Tapahtumat ja esiintymiset

 • Osa lukukauden tunneista voidaan pitää yhteistunteina tai tapahtumina, jolloin myös yksityistunneilla ja pienemmissä ryhmissä opiskelevat oppilaat saavat arvokkaita kokemuksia yhteissoitosta.
 • Osa lukukauden tunneista voidaan korvata esiintymisillä.

Muut säännöt

 • Opiskelijoita ei ole erikseen vakuutettu Musaamon toimesta.
 • Musaamon toiminnasta ja konserteista voidaan tehdä tallenteita ja julkaisuja Musaamon omaan ja markkinointikäyttöön.
 • Musaamon tiloissa on tallentava kameravalvonta.
 • Ylivoimaisen esteen johdosta pitämättä jääneitä oppitunteja ei korvata eikä hyvitetä lukukausimaksuista. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan palvelun tarjoajasta riippumattomia syitä, joita sopimusta tehdessä ei ole voinut ennakoida ja joiden perusteella opetusta ei voida järjestää. Tällaisia syitä ovat ainakin viranomaisten toimenpiteet, luonnonkatastrofit, yleisvaarallinen tartuntatautiepidemia ja sen johdosta tehtävät varotoimenpiteet, sotatila, yhteiskunnalliset levottomuudet, vakava onnettomuustilanne, lakko, työnantajajärjestön työsulku tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy.