Peppi Lari, laulu, muskarit

Laurelie Photography

Laulun opettaminen on ihanaa ja superkiinnostavaa, ja laulupedagogina minua kiehtoo ihminen kokonaisuutena. Ääneen vaikuttaa aivan kaikki, mitä ihmisen elämässä tapahtuu, ja opetuksessani pyrin kehon ja mielen vapauttamisen kautta äänen vapauttamiseen. Näin jokaisen on mahdollista löytää oma, uniikki äänensä. Laulutunnit ja laulettava ohjelmisto suunnitellaan oppilaan henkilökohtaisten toiveiden mukaan, ja opetan jokaista oppilasta hänen omista lähtökohdistaan ja tavoitteistaan käsin. Tunneilla opiskellaan lauluteknisiä asioita, kuten hengitys, hengitysyhteys, äänen sointi ja artikulaatio, sekä mm. kappaleiden tulkintaa ja eläytymistä.

Laulunopettajana olen lempeän määrätietoinen – tähtään oppilaan laulullisen pystyvyyden tunteen vahvistamiseen ja motivaation ruokkimiseen. Teen kaikkeni auttaakseni oppilaitani saavuttamaan tavoitteitaan. Oma laulullinen tieni on ollut välillä haasteellinen: sekä henkisiä että fyysisiä lukkoja on saanut avata, että ääni on alkanut toimia kuten haluan sen toimivan. Niinpä minulla on paljon ymmärrystä mitä erilaisimpia laulun lukkoja kohtaan ja osaamista niiden avaamiseen.

Koen laulamisen olevan minulle luontevin kanava ilmaista itseäni. Oma genreni on klassinen musiikki, ja viime vuosina olen alkanut laajentaa osaamistani myös musikaaleihin. Genrestä riippumatta opetan kaikille oppilailleni tervettä ja vapaata äänenkäyttöä, joka on paras pohja toimivan laulutekniikan oppimiselle.

Peppi toimii Musaamossa myös muskariopena.