Salli Rautiainen, piano

salli rautiainen

Salli on valmistunut pianopedagogiksi Lahden Ammattikorkeakoulusta syksyllä 2016. Tällä hetkellä hän jatkaa opintojaan Sibelius-Akatemiassa pääaineenaan musiikinteoria sekä Helsingin Pop & Jazz Konservatoriossa pääaineenaan jazz-piano.

Salli on toiminut opettajana useissa eri musiikkikouluissa ja muusikkona erikokoisissa ja -tyylisissä yhtyeissä ja musiikkiteatteriproduktioissa. Opetuksessaan Salli painottaa erityisesti harrastuksen monipuolisuutta: Musiikkia voidaan soittaa yksin tai yhdessä, nuoteista tai korvakuulolta, tarkkoja ohjeita toteuttaen tai improvisoiden ja säveltäen. Eri musiikkityylit ovat rikkaus eivätkä sulje toisiaan pois.
 
Opetusfilosofiani on, että kaikki oppilaat voivat oppia soittamaan ja tehtäväni opettajana on mahdollistaa ja edesauttaa oppimista. Tämä onnistuu parhaiten jokaisen oppilaan henkilökohtaisia vahvuuksia ja motivaatiota hyödyntämällä sekä toisaalta riittävän monipuolisilla opetusmenetelmillä. Tärkein asia, jonka haluan oppilailleni välittää on se, että musiikki ja musisointi on ihanaa ja itsessään arvokasta.
 
Salli on synnynnäinen pedagogi ja organisoija, joka pitää huolen, että hänen oppilaansa saavat parasta mahdollista opetusta. Sallin idearikas ja kannustava opetustyyli mahdollistaakin sen, että hänen oppilaansa jatkavat tunteja motivoituneina vuodesta toiseen ja kehitys on myös sen mukaista!