Tietosuojaseloste

Musaamo / Proggis Tuotanto Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 1. Rekisterinpitäjä

Musaamo / Proggis Tuotanto Oy

Yhteystiedot: 
Läkkisepänkuja 4 
02650 Espoo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Musaamo / Emmi Kajaala 
Läkkisepänkuja 4
02650 Espoo
p. 045-1122 931
info@musaamo.fi

Tietosuojavastaava

Musaamo / Emmi Kajaala 
Läkkisepänkuja 4
02650 Espoo
p. 045-1122 931
info@musaamo.fi

 1. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat asiakkaat, tilavuokralaiset sekä opetukseen ilmoittautuneet, joille tarjoamme tuntiaikoja.

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • –  henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella (asiakas ilmoittautuu opetukseen tai käyttää muita palveluitamme, esim. vuokraa tiloja)
 • –  henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla tai sosiaalisessa mediassa kerätty potentiaalilista, jossa henkilöt ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa saada lisätietoa palveluistamme.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

– asiakassuhteen hoitaminen – palveluistamme kertominen

 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
– oppilaan / huoltajan nimi, syntymäaika, osoite, sähköposti ja puhelinnumero – tilavuokralaisen nimi, syntymäaika, osoite, sähköposti ja puhelinnumero

Asiakastiedot
– tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Läkkisepänkuja 4, 02650 Espoo

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
– asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä – asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Musaamo / Encina Consulting Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

• Netvisor

 1. Käsittelyn kesto

– Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. – Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan ilmoittamalla siitä meille

sähköpostitse: info@musaamo.fi

 1. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Henkilötietoja käsittelee Musaamon toimistovastaava. Lisäksi opettajat saavat käyttöönsä rajoitetusti omien oppilaidensa tiedot.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 1. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.